หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 4 ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ด้วยการบันทึกบัญชีในสมุด บัญชี และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชัน Smart Acc ของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เพื่อส่งสริมสนับสนุนให้องค์กรเสริมสร้างความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมให้บุคลากรน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความ พอเพียง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ
t20160714153125_353037.jpg
t20160714153129_353038.jpg
t20160714153123_353040.jpg
t20160714153123_353041.jpg
t20160714153120_353043.jpg
t20160714153121_353044.jpg
t20160714153118_353046.jpg
t20160714153118_353047.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888