หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทปราการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทปราการ นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปาการ มอบหมายให้ นางสาวปรารถนา รีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นายไพศาล รักษาวงศ์ ครูบัญชีอาสา ร่วมงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้บริการ แก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยง ในการบริหารจัดการโดยมีนายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้ คำแนะนำเพื่อให้ เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก
t20160714152711_353006.jpg
t20160714152712_353007.jpg
t20160714152708_353009.jpg
t20160714152709_353010.jpg
t20160714152707_353012.jpg
t20160714152706_353013.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888