หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ชลบุรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ปี 2559
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมด้วยนางสุนันทา ทิพย์ชุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ปี 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง การให้ สหกรณ์ดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์ คำสั่ง/ประกาศของ นายทะเบียนสหกรณ์ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาเป็นสหกรณ์ดีเด่น โดยมี นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3 และ 9 เป็น ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
t20160714150822_352975.jpg
t20160714150822_352976.jpg
t20160714150819_352978.jpg
t20160714150820_352979.jpg
t20160714150817_352981.jpg
t20160714150817_352982.jpg
t20160714150812_352984.jpg
t20160714150814_352985.jpg
t20160714150810_352987.jpg
t20160714150811_352988.jpg
t20160714150731_352990.jpg
t20160714150733_352991.jpg
t20160714150729_352993.jpg
t20160714150730_352994.jpg
t20160714150725_352996.jpg
t20160714150727_352997.jpg
t20160714150722_352999.jpg
t20160714150721_353000.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888