หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มหาสารคาม ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม นำโดย นางภัทราภรณ์ บุตะเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ทั้งนี้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้การจัดทำบัญชี เพื่อให้ความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและ ไม่จำเป็นแก่เกษตรกร จำนวน 64 คน โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงษ์ เกษตร จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายวิทยา พลพิมพ์ บ้านหนองโก ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
t20160714140820_352758.jpg
t20160714140821_352759.jpg
t20160714140829_352761.jpg
t20160714140829_352762.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888