หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางวรรณวนัช วันดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การเกษตร (ศพก.) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
t20160713123327_352510.jpg
t20160713123328_352511.jpg
t20160713123335_352513.jpg
t20160713123336_352514.jpg
t20160713123343_352516.jpg
t20160713123345_352517.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888