หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์หนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559”ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกบัญชี โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายสมจิตร พลบูรณ์) หมู่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160712153927_352200.jpg
t20160712153928_352201.jpg
t20160712153924_352203.jpg
t20160712153925_352204.jpg
t20160712153922_352206.jpg
t20160712153923_352207.jpg
t20160712153921_352209.jpg
t20160712153921_352210.jpg
t20160712153917_352212.jpg
t20160712153921_352213.jpg
t20160712153917_352215.jpg
t20160712153915_352216.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888