หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางสาวสุกานดา ทองสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมือง หนองคาย จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งร่วมแถลง งบการเงินของสหกรณ์เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการจะได้นำไป เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด อ.เมือง จ.หนองคาย
t20160711162443_352169.jpg
t20160711162444_352170.jpg
t20160711162442_352172.jpg
t20160711162443_352173.jpg
t20160711162438_352175.jpg
t20160711162437_352176.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888