หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมจัดกิจกรรม คลินิกบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559” โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม กับพื้นที่และเกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายสมัคร นามสีฐาน) หมู่ 2 ตำบลเก่ากลอย อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160711131949_351952.jpg
t20160711131949_351953.jpg
t20160711131958_351955.jpg
t20160711131959_351956.jpg
t20160711132006_351958.jpg
t20160711132007_351959.jpg
t20160711132014_351961.jpg
t20160711132015_351962.jpg
t20160711132022_351964.jpg
t20160711132023_351965.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888