หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมพิธีเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ โดยมี นายชวัลวิทย์ ตั้งกองเกียรติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมกับ นายสุวิทย์ ใหม่ธิ ครูบัญชีอาสา จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
t20160708174136_351734.jpg
t20160708174137_351735.jpg
t20160708174144_351737.jpg
t20160708174144_351738.jpg
t20160708174151_351740.jpg
t20160708174151_351741.jpg
t20160708174158_351743.jpg
t20160708174159_351744.jpg
t20160708174206_351746.jpg
t20160708174206_351747.jpg
t20160708174214_351749.jpg
t20160708174214_351750.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888