หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผอ.สตท.4 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และที่ปรึกษา ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการบูรณาการตามนโยบาย รัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 โดยมี นายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม พระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.) ของนายหนูทัศน์ คำแพง บ้านสำราญ ม.4 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
t20160708132844_351578.jpg
t20160708132845_351579.jpg
t20160708132852_351581.jpg
t20160708132852_351582.jpg
t20160708132859_351584.jpg
t20160708132900_351585.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888