หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 สหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์ราชบุรีและจังหวัด กาญจนบุรี จำนวน 45 คน เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
t20160707170258_351454.jpg
t20160707170258_351455.jpg
t20160707170303_351457.jpg
t20160707170304_351458.jpg
t20160707170310_351460.jpg
t20160707170310_351461.jpg
t20160707170317_351463.jpg
t20160707170317_351464.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888