หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดทำ บัญชี กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์ และกิจกรรมทักษะงานอาชีพ โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
t20160707124845_351330.jpg
t20160707124846_351331.jpg
t20160707124855_351333.jpg
t20160707124857_351334.jpg
t20160707124911_351336.jpg
t20160707124912_351337.jpg
t20160707124925_351339.jpg
t20160707124925_351340.jpg
t20160707124941_351342.jpg
t20160707124941_351343.jpg
t20160707124949_351345.jpg
t20160707124950_351346.jpg
t20160707124956_351348.jpg
t20160707124957_351349.jpg
t20160707125004_351351.jpg
t20160707125005_351352.jpg
t20160707125031_351354.jpg
t20160707125032_351355.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888