หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดสัมมนา เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล
เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นประธานเปิดการการสัมมนา เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในระดับจังหวัด IT Provider ระดับภาค IT Mobile/ IT Learning และข้าราชการ พนักงาน ในส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน IT Developer ได้รับความรู้และความเข้าใจ ในกระบวนการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร การจัดระบบ การควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ดี หลักการตรวจสอบ ระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ณ ห้องฮิลล์ท๊อป ฮอลล์ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
t20160707120748_351299.jpg
t20160707120748_351300.jpg
t20160707120755_351302.jpg
t20160707120756_351303.jpg
t20160707120803_351305.jpg
t20160707120803_351306.jpg
t20160707120810_351308.jpg
t20160707120811_351309.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888