หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามแผนการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ การร่วมกลุ่ม การจัดทำบัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือน รวมถึงหลักการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
t20160706173613_351237.jpg
t20160706173614_351238.jpg
t20160706173621_351240.jpg
t20160706173622_351241.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888