หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 อำเภอพระพุทธบาท
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวเมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” โดยให้คำแนะนำการทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต ในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
t20160705123524_350400.jpg
t20160705123525_350401.jpg
t20160705123532_350403.jpg
t20160705123533_350404.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888