หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอชุมแพ และอำเภอบ้านไผ่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น บริการ ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกร สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ ตลอดจน การลดต้นทุนการผลิต การทำตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน การรวมกลุ่มทำ การเกษตรแปลงใหญ่ เศรษฐกิจพอเพียง วิธีปฏิบัติการเกษตรต้นแบบ การเกษตร ผสมผสาน จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านแสนสุข ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
t20160704161803_350369.jpg
t20160704161804_350370.jpg
t20160704161800_350372.jpg
t20160704161801_350373.jpg
t20160704161750_350375.jpg
t20160704161751_350376.jpg
t20160704161746_350378.jpg
t20160704161747_350379.jpg
t20160704161743_350381.jpg
t20160704161744_350382.jpg
t20160704161740_350384.jpg
t20160704161742_350385.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888