หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2559 เพื่อร่วมฟังการชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โปรแกรม บัญชีรายบุคคล "Smart Acc”เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ผ่านโปรแกรม บัญชีรายบุคคล "Smart Acc” โดยการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว สามารถแสดงรายการในรูปแบบของกราฟเป็นการ สรุปรายรับ-รายจ่าย โดยแยกเป็นประเภท รายวัน รายเดือน หรือรายปีได้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน
t20160704161146_350338.jpg
t20160704161147_350339.jpg
t20160704161143_350341.jpg
t20160704161144_350342.jpg
t20160704161141_350344.jpg
t20160704161140_350345.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888