หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเวียงเก่า
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายเกษมศรี พิมพ์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี นายเสกสรรค์ บุญประสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานเปิดงาน เพื่อมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม นโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เ กษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านศรีประทุม ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
t20160704152141_350307.jpg
t20160704152140_350308.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888