หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ลงพื้นที่ สตส.หนองคาย และสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ และนายมงคล พวงศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ และติดตามข้อมูล ลูกหนี้ของสหกรณ์ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทาง ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้แก่สหกรณ์และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ให้สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย และสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
t20160704150621_350276.jpg
t20160704150622_350277.jpg
t20160704150618_350279.jpg
t20160704150619_350280.jpg
t20160704150615_350282.jpg
t20160704150616_350283.jpg
t20160704150613_350285.jpg
t20160704150614_350286.jpg
t20160704150610_350288.jpg
t20160704150611_350289.jpg
t20160704150545_350291.jpg
t20160704150609_350292.jpg
t20160704150542_350294.jpg
t20160704150544_350295.jpg
t20160704150744_350297.jpg
t20160704150539_350298.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888