หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ อ.บ้านแฮด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวสุภาวดี ศิริคำภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี นายวชิระ จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทาง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชี พร้อมให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นแก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
t20160704130738_350245.jpg
t20160704130739_350246.jpg
t20160704130745_350248.jpg
t20160704130746_350249.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888