หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอแวงใหญ่
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางนันทิตา แพนขุนทศ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมให้ความรู้ทางบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธาน เปิดงาน เพื่อมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
t20160704124618_350183.jpg
t20160704124619_350184.jpg
t20160704124628_350186.jpg
t20160704124630_350187.jpg
t20160704124636_350189.jpg
t20160704124637_350190.jpg
t20160704124645_350192.jpg
t20160704124645_350193.jpg
t20160704124654_350195.jpg
t20160704124654_350196.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888