หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมจัด นิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการ เกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ภัยแล้งในด้านการผลิตทางการเกษตร และการตลาดให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการ ผลิตที่มีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ชลบุรี ร่วมให้ความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านการลงบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้วางแผน ด้านการเงินในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยมี นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร(ข้าว) ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
t20160701160637_350120.jpg
t20160701160638_350121.jpg
t20160701160634_350123.jpg
t20160701160635_350124.jpg
t20160701160631_350126.jpg
t20160701160632_350127.jpg
t20160701160628_350129.jpg
t20160701160630_350130.jpg
t20160701160626_350132.jpg
t20160701160627_350133.jpg
t20160701160623_350135.jpg
t20160701160624_350136.jpg
t20160701160620_350138.jpg
t20160701160621_350139.jpg
t20160701160617_350141.jpg
t20160701160619_350142.jpg
t20160701160615_350144.jpg
t20160701160616_350145.jpg
t20160701160614_350147.jpg
t20160701160613_350148.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888