หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.หนองสองห้อง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยนายประจักษ์ โขลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 พร้อมให้คำแนะนำด้านบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
t20160701132632_350058.jpg
t20160701132633_350059.jpg
t20160701132639_350061.jpg
t20160701132640_350062.jpg
t20160701132652_350064.jpg
t20160701132652_350065.jpg
t20160701132703_350067.jpg
t20160701132704_350068.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888