หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น อบรมสอนแนะการทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 อำเภอซำสูง
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา ภัยแล้ง ปี2558/2559ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล (ศบกต.) เกษตรกร และกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติทาง บัญชีให้เป็นไปตามโครงการฯ ที่กำหนด ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
t20160630160455_349965.jpg
t20160630160456_349966.jpg
t20160630160452_349968.jpg
t20160630160453_349969.jpg
t20160630160450_349971.jpg
t20160630160450_349972.jpg
t20160630160446_349974.jpg
t20160630160445_349975.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888