หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160630140055_349903.jpg
t20160630140102_349904.jpg
t20160630140109_349906.jpg
t20160630140114_349907.jpg
t20160630140122_349909.jpg
t20160630140126_349910.jpg
t20160630140134_349912.jpg
t20160630140140_349913.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888