หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.โนนศิลา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางปิยนุช หรรษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางประมวล สูงแข็ง ครูบัญชีอาสา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์ นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ทางบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบ อาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายบุญมี โสมะเกตุ) ตำบล เปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
t20160630135633_349872.jpg
t20160630135639_349873.jpg
t20160630135647_349875.jpg
t20160630135653_349876.jpg
t20160630135703_349878.jpg
t20160630135708_349879.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888