หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อให้ความรู้ด้าน การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงบันทึกบัญชีที่ ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้วางแผนด้านการเงินในชีวิตประจำวันและ การประกอบอาชีพได้ โดยมี นายภูเบศ พุทธิรัตนาพร นายอำเภอไทยเจริญ เป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านเหล่าหินทราย ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
t20160630122102_349686.jpg
t20160630122116_349687.jpg
t20160630122130_349689.jpg
t20160630122136_349690.jpg
t20160630122142_349692.jpg
t20160630122148_349693.jpg
t20160630122154_349695.jpg
t20160630122158_349696.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888