หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ของสหกรณ์การเกษตรศรีวิไล จำกัด เพื่อรับทราบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ติดตามการแก้ไข ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ บัญชีประจำปี เพื่อสหกรณ์ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นแนวทางในการบริหาร งานให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป ณ ที่ทำการสหกรณ์
t20160620133045_347046.jpg
t20160620133046_347047.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888