หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 การประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 การจัดทำ โล่และของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ประมาณการ ค่าใช้จ่ายพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 ร่างกำหนดการพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 และการจัดกิจกรรมในงานแสดง มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160620120104_346984.jpg
t20160620120105_346985.jpg
t20160620120128_346987.jpg
t20160620120130_346988.jpg
t20160620120142_346990.jpg
t20160620120142_346991.jpg
t20160620120201_346993.jpg
t20160620120203_346994.jpg
t20160620120211_346996.jpg
t20160620120212_346997.jpg
t20160620120221_346999.jpg
t20160620120222_347000.jpg
t20160620120229_347002.jpg
t20160620120229_347003.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888