หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีรับจ่ายใน ครัวเรือน” ในโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ พัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ วัดคลองตะเคียน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
t20160617172321_346952.jpg
t20160617172308_346953.jpg
t20160617172322_346955.jpg
t20160617172322_346956.jpg
t20160617172332_346958.jpg
t20160617172333_346959.jpg
t20160617172436_346961.jpg
t20160617172437_346962.jpg
t20160617172455_346964.jpg
t20160617172456_346965.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888