หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันนี้ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ร่วมจัด นิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559 โดยมีนายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุดหิน ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
t20160617160433_346797.jpg
t20160617160434_346798.jpg
t20160617160446_346800.jpg
t20160617160444_346801.jpg
t20160617160451_346803.jpg
t20160617160452_346804.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888