หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน ...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 4 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพิ่มทักษะชีวิตจากปฏิบัติ จริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาแนวคิดการอยู่อย่างพอเพียง เสริม สร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการจัดทำ บัญชี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
t20160617153011_346735.jpg
t20160617153014_346736.jpg
t20160617153020_346738.jpg
t20160617153022_346739.jpg
t20160617153037_346741.jpg
t20160617153038_346742.jpg
t20160617153046_346744.jpg
t20160617153046_346745.jpg
t20160617153056_346747.jpg
t20160617153056_346748.jpg
t20160617153103_346750.jpg
t20160617153104_346751.jpg
t20160617153113_346753.jpg
t20160617153115_346754.jpg
t20160617153121_346756.jpg
t20160617153123_346757.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888