หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนา "จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนารับฟัง ความคิดเห็น เรื่อง"จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2559 และร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2559 และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารกรมหมื่นพิทยา ลงกรณ์ พ.401 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
t20160614150133_345411.jpg
t20160614150134_345412.jpg
t20160614150129_345414.jpg
t20160614150131_345415.jpg
t20160614150125_345417.jpg
t20160614150126_345418.jpg
t20160614150122_345420.jpg
t20160614150123_345421.jpg
t20160614150119_345423.jpg
t20160614150120_345424.jpg
t20160614150116_345426.jpg
t20160614150117_345427.jpg
t20160614150113_345429.jpg
t20160614150114_345430.jpg
t20160614150111_345432.jpg
t20160614150111_345433.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888