หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559 โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีเวที พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรู้ ธอส. และเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว บ้านโคกโก่ย ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
t20160610173334_344697.jpg
t20160610173335_344698.jpg
t20160610173332_344700.jpg
t20160610173333_344701.jpg
t20160610173331_344703.jpg
t20160610173330_344704.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888