หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ลงพื้นที่ สตส.มุกดาหาร เพื่อติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ
เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางลำพูล ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์มุกดาหารลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการ พัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจฯ โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
t20160607154831_343487.jpg
t20160607154832_343488.jpg
t20160607154828_343490.jpg
t20160607154829_343491.jpg
t20160607154825_343493.jpg
t20160607154827_343494.jpg
t20160607154824_343496.jpg
t20160607154823_343497.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888