หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และนางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน และเป็นการส่งเสริม การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 800 คน โดยมี ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ (เกียกกาย) กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการบัญชีนักเรียน และกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมภายในงาน ดังกล่าวด้วย
t20160607154256_343456.jpg
t20160607154257_343457.jpg
t20160607154253_343459.jpg
t20160607154254_343460.jpg
t20160607154252_343462.jpg
t20160607154251_343463.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888