หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง จัดประชุม สำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ติดตาม หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่ปรับปรุงใหม่ การเรียนรู้ หลักสูตร : e-Learning ของบุคลากรสำนักบริหารกลาง ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายหมวด/กลุ่มในสำนักบริหารกลาง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
t20160607152334_343394.jpg
t20160607152335_343395.jpg
t20160607152330_343397.jpg
t20160607152331_343398.jpg
t20160607152327_343400.jpg
t20160607152328_343401.jpg
t20160607152323_343403.jpg
t20160607152324_343404.jpg
t20160607152320_343406.jpg
t20160607152321_343407.jpg
t20160607152318_343409.jpg
t20160607152319_343410.jpg
t20160607152316_343412.jpg
t20160607152315_343413.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888