หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ขอนแก่น จัดอบรมโครงการบันทึกบัญชีสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด จัดอบรมโครงการบันทึกบัญชี สร้างความเข้มแข็งในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายกิตติ วงใหญ่ ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ การฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและ การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 34 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงไร่แม่สำราญ ทองโคตร ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
t20160606155800_343301.jpg
t20160606155801_343302.jpg
t20160606155757_343304.jpg
t20160606155758_343305.jpg
t20160606155754_343307.jpg
t20160606155755_343308.jpg
t20160606155752_343310.jpg
t20160606155753_343311.jpg
t20160606155749_343313.jpg
t20160606155750_343314.jpg
t20160606155747_343316.jpg
t20160606155748_343317.jpg
t20160606155744_343319.jpg
t20160606155746_343320.jpg
t20160606155743_343322.jpg
t20160606155742_343323.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888