หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัดเพื่อรับทราบผลการ ดำเนินงานประจำปี แนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการ ของสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
t20160606152700_343270.jpg
t20160606152701_343271.jpg
t20160606152659_343273.jpg
t20160606152659_343274.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888