หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.4 ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6/2559 เพื่อติดตาม ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
t20160606152320_343239.jpg
t20160606152321_343240.jpg
t20160606152317_343242.jpg
t20160606152318_343243.jpg
t20160606152315_343245.jpg
t20160606152316_343246.jpg
t20160606152312_343248.jpg
t20160606152313_343249.jpg
t20160606152310_343251.jpg
t20160606152311_343252.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888