หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร การทำบัวลอยไข่หวาน มะพร้าวอ่อน และนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยมี นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาปี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นวิทยากรสอนแนะการทำบัวลอยไข่หวาน มะพร้าวอ่อน และนางสาวสุกฤตา ทองปัญญา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังหิน เป็นวิทยากรบรรยายด้านการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้สามารถประกอบอาชีพเสริม และเพิ่มช่องทางในการหารายได้เสริมให้กับตนเอง และครอบครัว ให้พออยู่ พอกิน สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะ ภายใต้ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
t20160606131905_343146.jpg
t20160606131905_343147.jpg
t20160606131914_343149.jpg
t20160606131915_343150.jpg
t20160606131923_343152.jpg
t20160606131923_343153.jpg
t20160606131934_343155.jpg
t20160606131935_343156.jpg
t20160606131943_343158.jpg
t20160606131946_343159.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888