หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่จัดประชุม บูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการสอบบัญชี พร้อมบุคลากรในสังกัดพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมบุคลากรในสังกัด พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560 บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
t20160606130408_343115.jpg
t20160606130408_343116.jpg
t20160606130416_343118.jpg
t20160606130417_343119.jpg
t20160606130426_343121.jpg
t20160606130427_343122.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888