หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายอำเภอหนองเรือ จำกัด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายอำเภอหนองเรือ จำกัด เพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้ง ให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้รับทราบ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่าย อำเภอหนองเรือ จำกัด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
t20160606125606_343084.jpg
t20160606125607_343085.jpg
t20160606125614_343087.jpg
t20160606125615_343088.jpg
t20160606125624_343090.jpg
t20160606125624_343091.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888