หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชี โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็น วิทยากรอบรมหลักสูตร บัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำบัญชี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวินัยที่ดีในการออม ณ กลุ่มจักสานบ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
t20160606125053_343053.jpg
t20160606125053_343054.jpg
t20160606125100_343056.jpg
t20160606125101_343057.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888