หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่คำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่และ ความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการตลาด และความสามารถในการแข่งขัน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลากลางบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160606123706_343022.jpg
t20160606123707_343023.jpg
t20160606123715_343025.jpg
t20160606123716_343026.jpg
t20160606123724_343028.jpg
t20160606123724_343029.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888