หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและขยายการดำเนินงานตามโครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ จังหวัดขอนแก่น
t20160603153946_342960.jpg
t20160603153947_342961.jpg
t20160603153945_342963.jpg
t20160603153945_342964.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888