หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่น เพื่อยกย่องและเชิดชู เกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และเป็นการพัฒนางานเกษตรกร (ทรัพยากรบุคคล) ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และเป็นระบบ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกษตรกรดีเด่นต้นแบบตัวอย่าง รวม 12 สาขา จำนวน 88 ราย โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ได้ร่วมจัดกิจกรรมในการตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 88 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
t20160603153236_342929.jpg
t20160603153236_342930.jpg
t20160603153232_342932.jpg
t20160603153233_342933.jpg
t20160603153230_342935.jpg
t20160603153230_342936.jpg
t20160603153228_342938.jpg
t20160603153228_342939.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888