หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายทินกร วงษ์ชัยเพ็งอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นวิทยากร บรรยายสอนแนะความรู้ด้านบัญชี หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย" เพื่อให้ เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ที่ถูกต้อง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ณศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
t20160603152415_342898.jpg
t20160603152416_342899.jpg
t20160603152414_342901.jpg
t20160603152413_342902.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888