หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นายยุทธเอก สายปัญญา เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย พนักงานราชการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ "บัญชี นำวิถีสู่ ความพอเพียง" ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 4) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี การทำบัญชี รับ-จ่ายของตนเอง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ณ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่
t20160603141355_342833.jpg
t20160603141402_342834.jpg
t20160603141409_342836.jpg
t20160603141413_342837.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888