หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมบูรณาการ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้ และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 5 รุ่น รวม 250 คน โดยมีนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านไร่สุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
t20160523145032_339452.jpg
t20160523145033_339453.jpg
t20160523145030_339455.jpg
t20160523145031_339456.jpg
t20160523145027_339458.jpg
t20160523145028_339459.jpg
t20160523145025_339461.jpg
t20160523145026_339462.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888